+420 737 729 282 poradna@zasklem.com

Sociální služby

=

Odborné sociální poradenství

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování formulářů, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při navázání kontaktu s rodinou atd.).
=

Sociálně aktivizační služby

 • Výchovné činnosti
 • Vzdělávací činnosti
 • Aktivizační činnosti.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
=

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc s pracovním uplatněním

Centrum Zlín

Kde nás najdete

Sedmdesátá 7055, 
760 01 Zlín

 

Hlavní kontakty

E-mail: poradna@zasklem.com
Telefon: +420 737 729 282

  Provozní doba

  Pondělí:        8:00 – 16:00

  Úterý:           8:00 – 16:00

  Středa:         8:00 – 16:00

  Čtvrtek:        8:00 – 16:00

  Pátek:           8:00 – 16:00