+420 737 729 282 poradna@zasklem.com

Za sklem o.s. – historie a současnost

Organizace Za sklem o. s. byla založena ve Zlíně dne 22. 2. 2011. Jejímu vzniku předcházela v letech 2006 až 2011 neformální iniciativa PAS Klub, jehož jádro tvořily především matky dětí s PAS. Toto seskupení cítilo potřebu změnit situaci v oblasti péče o své děti. Vzrůstající počet členů a postupné rozšiřování činnosti vedlo na jaře roku 2011 k přeměně. Občanská iniciativa PAS Klub se transformovala v občanské sdružení Za sklem o. s.

Zpočátku bylo sdružení zcela závislé na nadšení a dobrovolné činnosti jejích členů. Pořádala se setkání, kde se řešily palčivé životní problémy rodin dětí s PAS. V roce 2013 se předsedkyně sdružení společně s dalšími členy rozhodla přijmout první zaměstnance, kteří by začali systematicky pracovat s rodinami s dětmi s PAS. Zásadní zlom v existenci Za sklem o. s. přišel v září 2014, kdy organizace získala registraci poskytovatele sociálních služeb. Začala tak nová etapa v činnosti organizace, jejímž cílem je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. tři registrované sociální služby:

  • Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP) 
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) 
  • Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE)


Díky obrovskému zájmu o poskytované sociální služby došlo na jaře roku 2019 k rozšíření působnosti a vzniku dalších pracovišť v Praze a Olomouci. Koncem června se původní centrum ve Zlíně přestěhovalo do nových prostor. Začátkem roku 2021 vzniklo pracoviště v Brně.

Centrum ZLÍN

Za sklem o.s. - Zlín
Sedmdesátá 7055
760 01 Zlín

e-mail:  poradna@zasklem.com
tel: +420 737 729 282

Pracoviště PRAHA

Za sklem o.s. - Praha
U prosecké školy 832/2g
190 00 Praha 9

e-mail: saspraha@zasklem.com
tel: +420 603 228 404

Pracoviště OLOMOUC

Za sklem o. s. - Olomouc
1. máje 832/16
779 00 Olomouc

e-mail: sasolomouc@zasklem.com
tel: +420 603 849 096

Pracoviště BRNO

Za sklem o. s. - Brno
Moravské náměstí 754/13
602 00 Brno

e-mail: poradnabrno@zasklem.com
tel: +420 739 999 190