+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

SEMINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ VE VSETÍNĚ NA TÉMA „VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI“

22. 1. 2020

SEMINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ VE VSETÍNĚ NA TÉMA „VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI“

Ve středu 22. ledna se uskutečnilo na základě pozvání Základní školy speciální Vsetín, odborné setkání pracovníků ze Za sklem o.s. – Zlín s rodiči dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Seminář na téma: „VNÍMÁM SVĚT JINAK, PŘESTO V NĚM ŽIJU S VÁMI“ vedly speciální pedagožka a psycholožka Zdeňka Polínková a sociální pracovnice Veronika Kubíková.

Během besedy byla rodičům představena činnost naší organizace a všechny tři sociální služby, které ve Zlíně poskytujeme. Rodiče přivítali, že veškeré služby jsou zdarma a zaujalo je povídání o „bazální stimulaci“, při které si klient začíná pomalu uvědomovat své tělo. Protože naprostá většina dětí, ale i dospělých s PAS mají velký problém právě s koordinací svého pohybu, s projením HLAVY S TĚLEM.

Po semináři si rodiče navzájem sdíleli své zážitky a zkušenost s péčí o své děti.