+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby ušili, připravili a přivezli nám roušky pro rodiny centra Za sklem o.s. – Zlín.

Dobrovolníkům ze Skautského krizového centra Zlín, dílně Michaely Čočkové, paní Haně Pröschlové a zaměstnancům MŠ Delfínek Zlín, Dobruš Novákové, Olšanovým, paní Minářové, paní Čapounové a všem dalším, kteří se podíleli.

Díky vám se pomoc dostává tam, kam je potřeba.
Moc si toho vážíme!

Poděkování za ochranné prostředky

6. 4. 2020