+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

ORGANIZACE ZA SKLEM PEČUJE O 165 RODIN S DĚTMI S PAS A DOSPĚLÝCH OSOB S PAS Z CELÉ ČR

Počet našich klientů neustále roste, v současné době pečujeme o 165 rodin s dětmi s Poruchou autistického spektra (PAS) a dospělých osob s PAS z celé České republiky. Díky tomu jsme největší organizací svého druhu ve Zlínském kraji s pobočkami v Olomouci a Praze. Aktuálně máme na čekací listině dalších 10 rodin. Náš tým tvoří 30 odborníků z řad speciálních pedagogů, psychologů,
logopedů a sociálních pracovníků. Jako jediní v republice nabízíme klientům Kognitivně-plastický pohyb (unikátní metoda práce s tělem) moskevské psycholožky a divadelní režisérky Natalie
Timofejevny Popové.

MYSLÍ SI O NĚM, ŽE JE NEVYCHOVANÝ. TROŠKU PODIVÍN. BEZ KAMARÁDŮ.
VE TŘÍDĚ SE MU SPÍŠE POSMÍVAJÍ.

Už jste se s něčím podobným setkali? Porucha autistického spektra není onemocnění, ale pervazivní (všepronikající) vývojová porucha. Nedá se vyléčit, je to celoživotní „jinakost“. Lidé s PAS nechtějí být sami, pouze čelí každodenní vnitřní nejistotě, co přijde.

„Vše začalo před 16 lety, kdy byl mému synovi diagnostikován Aspergerův syndrom. Byl prvním ve Zlínském kraji s touto diagnózou, kdo dostal doporučení na asistenta pedagoga, tato pozice však ještě nebyla uvedena v katalogu prací. Tehdejší ředitel školy trval na tom, že si musíme finanční prostředky na asistenta sehnat sami.“ – popisuje události, které vedly ke vzniku organizace Za sklem její předsedkyně, Marta Pečeňová a dodává: „Dnes v Za sklem nabízíme rodinám s dětmi s PAS tři sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS, Sociální rehabilitaci pro dospělé osoby s PAS a Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS. Pro práci s našimi klienty máme k dispozici individuální konzultační místnosti, cvičný byt, 2 tělocvičny, 2 herny, multisenzorickou, klidovou a muzikoterapeutickou místnost.“

„Když k nám přijde rodina s dítětem, které nekomunikuje a má nežádoucí afektivní chování často agresivního charakteru, snažíme se nejdříve zjistit, na jaké úrovni dané dítě nebo i dospělý s PAS zpracovává informace. Poté postupně začínáme s nácviky v socializaci a s dalšími behaviorálními terapiemi. Pokaždé vycházíme z individuálních potřeb klienta a jeho celé rodiny.“ – vysvětluje speciální pedagožka a psycholožka Za sklem, Mgr. Zdeňka Polínková.

S dětmi pracujeme buď individuálně, nebo ve skupinách. Klienti se postupně učí funkční komunikaci, žádoucímu chování či adaptaci na změny. „Velkým tématem je také nácvik sociálních dovedností, spolupráce s vrstevníky i dospělými. V praxi jde často o věci, které jsou pro neurotypického člověka (bez PAS) běžné, jako například: cestování MHD, umět se zapojit do hry na hřišti s vrstevníky, najít si své věci, nebo třeba ukončit aktivitu ve vymezeném čase.“ – popisuje sociální pracovnice Za sklem, Mgr. Jana Holčapková.

Speciální pedagogové a sociální pracovníci organizace používají při práci s klienty také prvky ABA, Feuersteinovy metody, expresivních metod (dramaterapie, muzikoterapie atd.), HANDLE přístupu, SON-RISE a TEACCH programu, Zooterapie (canisterapie a felinoterapie).

UNIKÁTNÍ METODA PLASTICKO-KOGNITIVNÍ POHYB
Autorkou unikátní teatroterapie je psycholožka, divadelní režisérka a ředitelka inkluzivního divadla Krug v Moskvě – Natalia Timofejevna Popova.

Co je na této metodě tak přínosného a proč je vhodná zejména pro lidi s PAS? Nabízí totiž možnost vyjadřovat se pohybem. A to pohybem specifickým. Program postavený na této metodě vznikal v průběhu 30 let a neustále byl zdokonalován.

Základem je speciální pohybová průprava, díky které se sjednocuje myšlení, tělesné a emocionální vnímání. Prostřednictvím tělesného prožitku může následně člověk lépe vstupovat do vztahových- sociálních situací. Plastický pohyb napomáhá zlepšit vnímání vlastního těla, sebe sama i druhých. Tento postup rozhýbává, zapojuje a aktivizuje zejména hluboké vnitřní svaly. To je velmi prospěšné pro každého z nás, protože svaly v této oblasti, které podpírají páteř a mají vliv na orgány, bývají povolené, což má negativní dopad na celé tělo. Cvičením se zlepšuje koordinace a propojuje se hlava s tělem (jedná se o jakýsi restart mozku), v konečném důsledku plastický pohyb může rozvíjet náš mozek.