+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

Za sklem Zlín v novém – pohled na problematiku PAS v širších souvislostech

16. 10. 2019

Organizace Za sklem o.s. se v červnu 2019 přestěhovala do prostor bývalé tovární budovy číslo 64 ve Zlíně a rozšířila své služby pro rodiny s dětmi s PAS (porucha autistického spektra) a dospělé osoby s PAS. Důvod byl jediný, velká poptávka ze strany uživatelů služeb. Původní zázemí bylo již nevyhovující a kapacitně nestačilo.
Odborná i laická veřejnost měla možnost v rámci TÝDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (v týdnu od 14. – 18. října) navštívit nové prostory a seznámit se s každodenní činností organizace a poskytovaných sociálních služeb. Příležitosti využili nejen noví zájemci o sociální služby, ale také pedagogové základních či speciálních škol, představitelé města Zlína, Krajského úřadu či významní podnikatelé našeho regionu.
A jaké byly reakce? Nadšení z velikosti prostor a smysluplnosti jejich využití. Vše má dobře propracovanou koncepci odpovídající specifickým požadavkům klientely. Díky novému zázemí máme k dispozici také několik místností pro individuální konzultace, nácvikový byt, 2 tělocvičny, 2 herny, multisenzorickou, relaxační a muzikoterapeutickou místnost.
Mnozí příchozí, kterých se problematika PAS přímo netýká, vůbec netušili, že se taková organizace uprostřed krajského města nachází. Ti, co tušili nebo věděli, pak byli překvapeni celkovou rozmanitostí i rozsahem služeb, vnímali také náročnost práce s klienty. Řada návštěvníků získala nový pohled na problematiku PAS. Mohli si totiž doslova osahat a vyzkoušet pomůcky, které v Za sklem používáme a tak trochu nahlédnout, jak se dítě či dospělá osoba s PAS cítí.
Velký zájem byl o terapeutické služby, které si příchozí mohli pod odborným dohledem kvalifikovaných pracovníků vyzkoušet. „ Je to mnohem lepší, než o diagnóze PAS jen poslouchat nebo mluvit, spousta lidí si to prostě nedokáže představit a přejdou to “jen” jako další z mnoha diagnóz. A my jsme měli možnost si vše představit i prožít. Jsme nadšení z toho, co všechno se zde pro klienty dělá “ řekl jeden z hostů. Návštěvníky překvapilo, že organizace poskytuje všechny sociální služby bezplatně.
Vzrušení vzbudila také ukázka muzikoterapie a felinoterapie (zooterapie s kočkou). Všechny zaujala komplexně vybavená multisenzorická místnost Snoezelen, kde měl každý možnost vyzkoušet její pozitivní účinky. Největší zájem byl o plastiko-kognitivní pohyb. Tento přístup je v ČR zcela nový.
Organizace Za sklem o.s. se dětem a dospělým osobám s PAS věnuje od roku 2011. Založila ji tehdy Marta Pečeňová společně s rodiči dětí s touto diagnózou. Největší rozvoj zaznamenala v posledních třech letech, kdy vzrostla nabídka služeb a počet zaměstnanců. Centrum ve Zlíně s pobočkami v Praze a Olomouci dnes poskytuje služby 165 osobám a jejich rodinám z České republiky.
PAS je celoživotní neurovývojovou poruchou, za kterou je zodpovědná dosud nespecifikovaná dysfunkce. Lidé s touto diagnózou vnímají svět jinak, jejich počet stále narůstá. Je důležité s těmito lidmi pracovat, aby mohli být co nejvíce začleněni do běžného života. Bohužel se stále řada lidí, a to i na vlivných pozicích, domnívá, že je tato diagnóza zbytečně přeceňována. Tvrdá realita nás však každodenně přesvědčuje o opaku.