+420 777 337 707 poradna@zasklem.com
MĚSÍC PLNÝ LETNÍCH AKTIVIT PRO DĚTI I DOSPĚLÉ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

I lidé s PAS potřebují prázdniny a zaslouží si dovolenou. Proto jsme i letos připravili pro své klienty oblíbené letní sociálně terapeutické aktivity, při kterých se vytváří přirozený prostor pro nácvik funkční komunikace, vnímání sebe i druhých a mnoha dalších dovedností. Program je vždy pečlivě nachystán podle aktuální úrovně porozumění a možností našich klientů. Letos vznikly dvě samostatné skupiny – středy patří dospělákům, úterky a čtvrtky dětem. Letní aktivity většinou probíhají v přírodě, jako například na Ranči Vlčková, Stezce zdraví ve Zlíně, v Otrokovicích na minigolfu nebo na Kudlově, kde si děti mohly vyzkoušet klauniády.

O tyto letní aktivity je pokaždé velký zájem a my jsme za to velmi rádi.

Váš tým Za sklem o.s.-Zlín