+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

“Česko svítí modře” – Světový den zvýšení povědomí o autismu

1. 4. 2020

Vážené dámy,vážení pánové,

od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň “Česko svítí modře” ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Nemůžeme tento den jen tak přejít mlčením, zároveň jsme si vědomi, že v  současné době nelze realizovat kampaň v obvyklém rozsahu a stylu. Doslova nás překvapili zástupci některých organizací a institucí (např. MMR či ČEZ), kteří se sami z vlastní iniciativy přihlásili k myšlence kampaně s tím, že také letos nasvítí svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modrou barvou. Pokud se tedy letos setkáte s modře nasvícenými budovami, není to  z iniciativy organizátorů kampaně. O to více nás tato podpora těší.
Lidé s autismem a jejich blízcí  se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na 100% adaptovat.
Světový den zvýšení povědomí o autismu se tak  v tomto kontextu stává příležitostí upozornit veřejnost na skutečnost, že v  jejich blízkém okolí může být rodina s dítětem či dospělý člověk na spektru autismu, kteří se potýkají s nemalými problémy, uvítali by pomoc s nákupem,  společnost dobrovolníka apod.
V příloze posílám pro Vaše případné využití plakát k 2. dubnu – Světovému dni zvýšení povědomí o autismu a tiskovou zprávu Platformy Naděje pro Autismus, organizátora kampaně “Česko svítí modře”. Nechávám na Vašem zvážení zda a jakým způsobem se připojíte.
Dovoluji  si Vás ještě touto cestou požádat,abyste při tvoření krizových opatření,mysleli i na občany s PAS a jejich rodiny.V mnoha případech si v současné situaci nejsou schopni zaopatřit ani základní životní potřeby.

 

Děkuji Vám za spolupráci

S pozdravem a přáním hezkého dne                                                       

Marta Pečeňová

předsedkyně Za sklem o. s.

členka Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS

koordinátorka platformy Naděje pro Autismus

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ: TZ Česko svítí modře 2020