+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

Akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga

10. 1. 2020

Pro velký zájem otevíráme i v letošním roce v Za sklem o.s. – Zlín KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA, který začne 4. února a bude obsahovat 8 lekcí jednou týdně. Kapacita kurzu je 20 osob. Účastníky mohou být absolventi základního kurzu pro asistenty pedagoga nebo pedagogové.

Cílem kurzu je co nejvíce asistenty pedagoga či pedagogy naučit porozumět žákům s poruchami autistického spektra (PAS) a seznámit je s metodami práce, které podpoří tyto žáky v porozumění a umožní jim tak být ve školním prostředí spokojení a úspěšní. První hodina je vždy věnována tématu: Bariéry v práci asistenta pedagoga. V této úvodní hodině se pokaždé podrobně zaměřujeme na to, kdo je žák s PAS, jak se projevuje a jak s ním pracovat. Během následujících dvou měsíců pak postupně naši lektoři (speciální pedagog a psycholog Zdeňka Polínková a speciální pedagog Petra Janečková a další) proberou s účastníky kurzu tyto témata:

• Rizika a pozitiva integrace dětí s PAS
• Hry u dětí s PAS
• Strukturované učení a Individuální výukový plán (IVP)
• Práce s pomůckami
• Deníky asistenta pedagoga
• Komunikační a sociální dovednosti
• Problémové chování

Součástí kurzu je vypracování a obhajoba závěrečné práce, ve které asistenti pedagoga či pedagogové popisují jimi vybraného žáka. Vytyčují cíle, kterých s ním chtějí dosáhnout a volí kroky a prostředky, směřující k tomuto cíli.

Těší nás stále se opakující zájem ze strany nejen asistentů pedagoga, ale také pedagogů běžných i speciálních škol a školních speciálních pedagogů. Poplatek za celý kurz a materiály je tisíc korun a je realizován zatím 2x do roka.