+420 737 729 282 poradna@zasklem.com

Sociální služby

=

Sociálně aktivizační služby

  • Výchovné činnosti.
  • Vzdělávací činnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
=

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS

  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za sklem o.s. – Praha

Kde nás najdete

U prosecké školy 832/2g
190 00 Praha 9

Hlavní konakty

tel: + 420 603 228 404
e-mail: saspraha@zasklem.com

Sociální sítě