+420 737 729 282 poradna@zasklem.com

Sociální služby

=

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS je poskytována ambulantní i terénní formou. K uživatelům je přistupováno individuálně.

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi a dospívajícími s PAS takovou podporu, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí. Služba je bezplatná.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

SASOlomouc@zasklem.com

+420 605 342 032

=

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS

Sociální rehabilitace je poskytována ambulantní i terénní formou. Všem uživatelům je poskytován individuální přístup.

Posláním služby je poskytovat osobám s poruchou autistického spektra takovou podporu, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí. Vedeme uživatele služby k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností.

Cílovou skupinu tvoří lidé na spektru ve věku 16 – 64 let. V případě neplnoletosti uživatele či jeho omezení ve svéprávnosti doplňují cílovou skupinu zákonní zástupci nebo opatrovníci, případně další členové rodiny uživatele.

Služba je poskytována bezplatně.

  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizačních činností.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.

SOREOlomouc@zasklem.com

+420 603 849 096

 

Kde nás najdete

1. máje 832/16
779 00 Olomouc 

Hlavní kontakty

 

+ 420 603 849 096

+420 737 001 717

+420 605 342 032

sasolomouc@zasklem.com

soreolomouc@zasklem.com

CDSolomoc@zasklem.com

 

Sociální sítě