+420 737 729 282 poradna@zasklem.com

Legislativa

Na konci roku 2011 proběhla první schůzka s ministrem práce a sociálních věcí (MPSV), ministrem zdravotnictví a ministrem školství (MŠMT); po dohodě jsme se zapojili do pracovních skupin na MŠMT a do připomínkových řízení na MPSV. Byl vytvořen metodický materiál popisující dopad reformy na naši cílovou skupinu, se kterým jsme seznámili sněmovnu i senát. Navázali jsme spolupráci s Výborem pro sociální politiku ČR. V roce 2013 byly poruchy autistického spektra oficiálně zařazeny do zákona. Získali jsme akreditaci MŠMT a MPSV k provádění vzdělávacích programů. Prosazujeme potřebné změny zákonů či vyhlášek v Parlamentu i v Senátu ČR. Předsedkyně organizace je členem Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS a aktivně se zasazuje o legislativní změny podmínek života osob s PAS.

Centrum ZLÍN

Za sklem o.s. - Zlín
Sedmdesátá 7055
760 01 Zlín

e-mail:  poradna@zasklem.com
tel: +420 737 729 282

Pracoviště PRAHA

Za sklem o.s. - Praha
U prosecké školy 832/2g
190 00 Praha 9

e-mail: saspraha@zasklem.com
tel: +420 603 228 404

Pracoviště OLOMOUC

Za sklem o. s. - Olomouc
1. máje 832/16
779 00 Olomouc

e-mail: sasolomouc@zasklem.com
tel: +420 603 849 096

Pracoviště BRNO

Za sklem o. s. - Brno
Moravské náměstí 754/13
602 00 Brno

e-mail: poradnabrno@zasklem.com
tel: +420 739 999 190