+420 777 337 707 poradna@zasklem.com

Sociální služby

=

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

 • Výchovné činnosti;
 • Vzdělávací činnosti;
 • Aktivizační činnosti;
 • Sociálně terapeutické činnosti;
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
=

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomoc s pracovním uplatněním
 • platňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
=

Centrum denních služeb pro děti, dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického spektra

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti

Za sklem o.s. – Brno

Kde nás najdete

Moravské náměstí 754/13                                602 00 Brno

Hlavní kontakty

tel: + 420 739 999 190
e-mail: poradnabrno@zasklem.com

Sociální sítě