Nové webové stránky jsou ve výstavbě
všechny aktuální informace
naleznete na našem facebooku - ZA SKLEM o.s.

Kontakty na sociální služby:
- Odborné sociální poradenství pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a dospělé osoby s PAS
Tel.: +420 603 816 230
E-mail: poradna@zasklem.com

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra
Tel.: +420 604 105 186
E-mail: sas@zasklem.com

- Sociální rehabilitace pro
osoby s poruchou autistického spektra
Tel.: +420 604 105 186
E-mail: sore@zasklem.com